Poslanstvo, Vizija in Strategija fakultete

Poslanstvo

FKKT je izobraževalna in raziskovalna ustanova, ki si prizadeva za odličnost in povečevanje znanja s pomočjo temeljnih in aplikativnih raziskav.

Z zavzemanjem za akademsko korektnost in integriteto študentom zagotavlja enake možnosti izobraževanja in tvornega sodelovanja v študijskem procesu. Izpostavlja temeljne vrednote, kot so svoboda mišljenja in izražanja, enakopravnost ter strpnost. Sooča se z družbenimi vprašanji okolja, krepi demokratične in etične vrednote, skrbi za trajnostni razvoj in si prizadeva za skupno blaginjo in celostni razvoj družbe.

Prav tako vzpodbuja mednarodno izmenjavo študentov in zaposlenih, aktivno sodeluje z gospodarstvom, civilno družbo, v lokalnih in mednarodnih društvih ter drugimi institucijami v okolju 

... Preberi več

Zadnje novice / Aktualno

Pet, 08/05/2015 - 07:02
FKKT objavlja zagovor doktorskih disertacij z naslovom:  -Sinteza in strukturne značilnosti novih luminiscentnih lantanoidnih kompleksov z izbranimi N...
Čet, 07/05/2015 - 08:55
V torek, 12.5.2015 je po študijskem koledarju Dan študentov. To je pedagoškega procesa prost dan.
Čet, 07/05/2015 - 08:53
V ponedeljek, 18.5.2015 bo na Tehniških fakultetah (A-103) potekala krvodajalska akcija. Pričetek ob 9. uri. Vljudno vabljeni!